برچسب: آینده

آینده ای بهتر در مقابل پارس خودرو می باشد

به تعداد ۱٫۴۱۷٫۵۸۰ دستگاه اتومبیل در سال گذشته در کشور ما خودرو تولید گشته است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه پیشش رشدی معادل ۲٫۹ را نشان می دهد .
۱٫۰۱۶٫۰۳۳ دستگاه از خودروهای تولید شده مختص به خودروهای سواری می باشد که این عدد باز هم یعنی رشد۱٫۱۲ درصدی.
در این بین شرکت پارس خودرو با تعداد ۲۷۹٫۶۱۷ تولید خودرو از کل میزان تولید کشور ۱۹٫۷را به خود اختصاص داده است .