برچسب: ایمنی

مقایسه تجهیزات ایمنی رنو ساندرو و تندر ۹۰

هر دو خودروی رنو ساندرو و همچنین تندر ۹۰ موفق گشته اند که ۳ ستاره ایمنی را از اروپا بگیرند .
در واقع باید گفت که هر دو این خودروها با شرایطی نسبتا مشابه یکدیگر قدم به عرصه رقابت گذاشته اند .
برای خودروی رنو ساندرو اتوماتیک یک کیسه هوا برای راننده و یکی هم برای سرنشین جلویی فراهم گردیده است .
برای خودروی تندر ۹۰ هم نیز یک عدد کیسه هوا برای راننده و یک عدد هم برای سرنشین جلویی تعبیه شده است .