برچسب: بازدید

دیدن کردن قطعه سازان ترکیه از شرکت پارس خودرو

معاون اتحادیه قطعه سازی بورسیا ترکیه به همراه گروهی از قطعه سازان از خطوط تولید شرکت پارس خودرو دیدن نمودند .
معاون اتحادیه قطعه سازی ضمن ابراز خوشحالی از اینکه در این شرکت حضور دارد بیان نمود :
در کشور ترکیه کار قطعه سازی به صورت مونتاژ کاری است در حالی که ایران به طراحی و ساخت قطعات می پردازد از این رو همکاری کردن دو کشور باهم به ارتقا هر دو کشور منجر خواهد شد .