برچسب: تندر 90 اتوماتیک

مقایسه سرعت تندر۹۰ با رنو ساندرو

خودروهای تندر ۹۰ اتوماتیک و رنو ساندرو اتوماتیک نمی توانند خودروهای مناسبی برای اشخاصی که دوستدار سرعت رفتن هستن باشد .
اتومبیل تندر ۹۰ اتوماتیک دارای سرعت صفر تا ۱۰۰ کیلومتر در ۱۱٫۷ ثانیه می باشد .
و رنو ساندرو هم برای پر کردن سرعت از صفر تا صد ۱۱٫۵ ثانیه زمان لازم دارد.

مقایسه مصرف سوخت رنو ساندرو با تندر۹۰ اتوماتیک

بدون در نظر گرفتن میزان مصرف سوخت یک اتومبیل نمی شود دست به خرید زد چراکه یکی از مهم ترین موارد در انتخاب خودرو همین مسئله مصرف سوخت می باشد .
حال در مقایسه ای که بین دو خودروی تندر ۹۰ اتوماتیک و رنو ساندرو وجود داشت مشاهده گردید که سیکل ترکیبی هر دو خودرو و میزان حجم باک آن ها یکسان است .