برچسب: خودرو

آمدن دلالان خودرو با عمل پارس خودرو

در گذشته ها که کارخانه های ساخت اتوموبیل کمتر بوده است فزونی تقاضا بر عرضه کاملا مشخص بود و از این حیث بود که برخی از افراد کاره جدید برای خود پیدا کرده بودند ! بدین تریتیب که از کارخانه های خودرو اتوموبیل ثبت نام می کردند و سپس حواله آن اتوموبیل را با قیمتی بالاتر به افراد در بازار ها می فروختند
اما امروزه به دلیل بالا رفتن عرضه اتوموبیل و از جهت دیگر کاهش تقاضای اتوموبیل این کار دیگر منسوخ گردیده است