برچسب: ظاهر

مقایسه ظاهر تندر۹۰ اتوماتیک با رنو ساندرو

مونتاژ نمودن و ساختن خودروی رنو ساندرو در کشورمان ثابت نمود که خودرویی زشت تر از تندر ۹۰ هم وجود دارد .
با وجود آنکه همه خودروی تندر ۹۰ را خودرویی زشت می دانستند اما این خودرو به خاطر ظاهرش کم نیاورد و با ماندنش به مرور زمان ثابت نمود که از نظر فنی این خودرو قوی عمل کرده است و از این جهت می توان به آن اعتماد کرد .
به دلیل اینکه خودروی تندر ۹۰ یک خودروی سدان به حساب می آید بهتر است که حجم صندوق عقب آن را هم در نظر بگیریم .