برچسب: قطعه سازی

دیدن کردن قطعه سازان ترکیه از شرکت پارس خودرو

معاون اتحادیه قطعه سازی بورسیا ترکیه به همراه گروهی از قطعه سازان از خطوط تولید شرکت پارس خودرو دیدن نمودند .
معاون اتحادیه قطعه سازی ضمن ابراز خوشحالی از اینکه در این شرکت حضور دارد بیان نمود :
در کشور ترکیه کار قطعه سازی به صورت مونتاژ کاری است در حالی که ایران به طراحی و ساخت قطعات می پردازد از این رو همکاری کردن دو کشور باهم به ارتقا هر دو کشور منجر خواهد شد .