برچسب: متفاوت بودن قیمت

بررسی تفاوت قیمت تندر۹۰ در پارس خودرو و ایران خودرو

قیمت خودروی تندر ۹۰ پارس خودرو طی شش ماه گذشته در مقایسه با تندر۹۰ ایران خودرو ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بالاتر بوده است .
این اختلاف قیمت در حالی می باشد که بهای تمام شده تندر ۹۰ در هر دو کارخانه یکسان بوده اند و هیچ گونه تفاوتی از این حیث نداشته اند .
از لحاظ تیراژ تولید نیز باید بگوییم که تیراژ تولید پارس خودرو از ایران خودرو هم بالا تر می باشد .