برچسب: محصولات

افزایش تولید خودروهای پارس خودرو

گزارش به دست ما رسیده حاکی از آن می باشد که کمپانی پارس خودرو قرار است یک افزایش تولید را در مقایس تولید انبوه تجربه نماید
بر طبق گفته معاون شرکت پارس خودرو این کمپانی در سال ۹۳ یک رشد ۸۲ درصدی را تجربه خواهد کرد
طبق بیاناتی که معاون این شرکت داشته است این کمپانی در شرایط و موقعیتی به افزایش تولید دست یافته است که د زمان تحریم ها قرار داشته است و در زمینه تامین با مشکلات متعددی روبه رو بوده است اما این کمپانی با درایت و زکاوت و همچنین به کمک کارمندان خود توانست بر آن مشکلات غلبه نماید و همچنین علاوه بر غلبه بر مشکلات به شراط خوبی هم دست یابد