برچسب: مطلوب

شرکت پارس خودرو از نظر کیفیت تولید مطلوب می باشد

طبق گزارشی که سایپا نیوز در اختیار قرار می دهد :
در شرکت پارس خودرو اولین همایش محیط زیست در صنعت خودروسازی برگزار گردید .
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی و همچنین مدیران سازمان حفاظت از محیط زیست و همچنین مدیران شرکت سایپا و پارس خودرو و چندی از علاقه مندان در این همایش حضور داشتند.
کیخا بیان داشت : در بحث حفاظت از محیط زیست چیزی که خیلی اهمیت دارد بحث حمل ونقل به ویژه خودرو می باشد .
عضو کمسیون راه و کشاوری و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت : شرکت پارس خودرو از حیث کیفیت تولید و بستن قرار داد مطلوب می باشد