برچسب: پارس تندر

پارس تندر PARS TONDAR

پارس تندر | PARS TONDAR

پارستندر  یکی از محصولات شرکت سایپا هست که شرکت پارس خودرو اقدام به فروش این محصول کرده است. پارس تندر فرمان هیدرولیک سیستم ترمز ضد قفل ، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو ،...