برچسب: کارخانه

کارخانه و تاسیسات پارس خودرو

مساحت کارخانه پارس خودرو برابر ۵۹۰٫۰۰۰ متر مربع می باشد که از این مقدار معادل ۱۹۲٫۰۰۰ متر مربع را به قسمت های اداری و تولیدی تخصیص یافته است .
قسمت های اداری و تولیدی شامل : سوله ها و ساختمان ها و کارگاه ها می باشد
اگر بخواهیم از محصولات این خودرو بگوییم میتوان گفت که در حال حاضر این شرکت خودروهای رنو را تحت لیسانس کمپانی اصلی تولید می نماید