برچسب: کاهش انتظار در طرح نوروزی

سایپا یدک خبر کاهش انتظار مشتریان در طرح نوروزی را داد

بیشترین سهم شرکت پارس خودرو در دست شرکت سایپا می باشد و به همین جهت هم بهتر است از نحوه عملکرد سایپا یدک باخبر گردیم .
مدیر عامل سایپا یدک بیان داشته است که پس از به اتمام رسیدن طرح نوروزی سال ۹۶ بررسی ها حاکی از آن بودند که در حدود ۱۰ درصد از میانگین انتظار مشتریان برای رسیدن خدمات امدادی به دستشان کاسته شده است .
در این طرح نوروزی مذکور از فناوری های نوین هم استفاده گردیده است .