برچسب: CHANGAN | چنگان

CHANGAN EADO | چانگان ایدو

شرکت چانگان یک سابقه طولانی مدت دارد
چانگان ایدو به وسیله تیم ایتالیایی این کمپانی طراحی گردید
یکی از خصوصیات بارز این خودرو داشتن چراغ های تیز و اسپرت و همچنین برجستگی های کاپوت و صندوق عقب نسبتا کوتاه می باشد که ترکیبی بسیار جالب به آن بخشیده است