برچسب: PICKUP | پیک آپ

NISSAN PICKUP | نیسان پیک آپ

خودرو نیسان پیک آپ یک وانت است
اوایل دهه ۸۰ بود که این خودرو وارد بازارها شد. این خودرو زمانی وارد بازر شد که در بازار فقط خودروهایی مثل مزدا ۱۶۰۰ و پیکان وانت و نیسان وانت بود
تفاوت دیگر این خودرو با باربر های دیگر شاسی بلند بودن آن بود