برچسب: TIBA | تیبا

TIBA 2 تیبا ۲

خودروی تیبا ۲ به دلایلی مانند جادار بودن اتاق ها و همچنین قدرت موتور و شتاب سبب شده است یکی از
محبوب ترین خودروها گردد
این خودرو برای همه وبیشتر در میان جوانان دارای محبوبیت بیشتری می باشد